Požární ochrana - PO

Každá společnost je povinna správně začlenit svou provozovanou činnost do kategorie požárního nebezpečí dle stanovených předpisů č. 133/1985 Sb a vyhlášek č. 247/2001 Sb v oblasti PO.

Podnikáte? V tom případě jste povinní dodržovat stanovené předpisy a vyhlášky a to ať už jste OSVČ nebo vlastník malé či velké společnosti. Státní kontrolní orgány jsou neúprosné, za nedodržení Vám tak nehrozí jen majetkové ztráty, ale především tučné pokuty za nedodržení všech požadavků.

Vstupní audit PO

Náš odborně proškolený auditor Vám v oblasti požární ochrany zajistí profesionální vstupní audit na míru Vaší společnosti k následnému zjištění všech nedostatků v této oblasti, spolu s navržením nápravných opatření dle platné legislativy.

Dokumentace PO

  • Zajistíme Vám povinné vedení požární knihy.
  • Zajistíme Vám povinné vedení požárního řádu.
  • Zajistíme Vám povinné požární poplachové směrnice.
  • Zajistíme Vám povinné posouzení požárního nebezpečí.
  • Zajistíme Vám povinné vedení požárního evakuačního plánu.
  • Zajistíme Vám povinné školení všech zaměstnanců v oblasti PO.
  • Zajistíme Vám povinné vedení dokumentace o zdolávaní požáru.
  • Zajistíme Vám povinné vedení dokumentace o provedeném školení.

Školení PO

Každý zaměstnavatel musí zajistit nejen vstupní, ale i pravidelné školení, které by se měli provádět minimálně jednou za 2 roky.

Dle platné vyhlášky č. 246/2001 Sb o požární prevenci je zaměstnavatel povinen zajistit školení v oblasti PO pro každého zaměstnance.

Pro koho je povinné školení PO?

Naši odborní školitelé, provádí samotné školení vždy na profesionální úrovni tak, aby bylo srozumitelné pro všechny zúčastněné pohybující se na pracovišti se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím.

  • Zajišťujeme profesionální školení v oblasti PO pro vedoucí zaměstnance.
  • Zajišťujeme profesionální školení v oblasti PO pro zaměstnance.

Odborná školení

Odborná školení zajišťujeme u určitých činností dle profese, které slouží k získání platného oprávnění, které je povinné k vykonávaní dané pracovní pozice.

Povinné školení řidičů referentských vozidel.

Povinné školení řidičů manipulačních a stavebních strojů.

Povinné školení zaměstnanců při práci ve výškách.

Profesionálové v komplexním zajištění PO

Naše společnost Energom projekty a.s Vám díky odborně proškoleným auditorům a specialistům v oblasti PO poskytne to nejlepší řešení pro splnění všech požadavku dle platné zákoníku v oblasti požární ochrany.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace